Izby & apartmány

Vyberte si izbu alebo apartmán z našej ponuky a doprajte si jedinečný zážitok.

Kalendár podujatí & balíčkov 2021

Nazrite do ponuky našich pobytových balíčkov, ktoré sme starostlivo zostavili tak, aby si na svoje prišiel každý z vás.

Jedlo & nápoje

Navštívte našu reštauráciu a vychutnajte si naše nové menu á la carte a slávne ocenené vína.

Zažite luxusnú dovolenku v Hoteli Château Béla s našimi špeciálnymi ponukami!

Romantický pobyt

Zažite výnimočný romantický čas v našom barokovom kaštieli, ktorý získal ocenenie "Najromantickejší historický hotel v Európe" 2013 & 2018.

Sila ticha

Príďte a strávte nezabudnuteľné chvíle v oáze relaxu! Doprajte svojmu telu odpočinok a zažite v Château Béla vzácne chvíle úplného rozmaznávania.

Sen gurmána

Kuchyňa kaštieľa je unikátnou destináciu aj pre tých najnáročnejších gurmánov. Ponúkame vynikajúce á la carte a slavné Château Belá vína.

Viac skvelých ponúk a výnimočných balíkov

Ponúkame Vám ďalšie špeciálne ponuky a balíky pre naše sezónne podujatia.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetovej stránky chateau-bela.sk/chateau-bela.com je spoločnosť Hotel Château Belá, s.r.o., IČO: 43999174, Belá 1, 94 353 Belá, ďalej len poskytovateľ.

Zákonné predpoklady

Spoločnosť Hotel Château Belá, s.r.o. bude v prípade sprostredkovaných, príp. zverejnených udajov na webových stránkach postupovať s ohľadom na platné zákonné predpisy slovenského zákona o ochrane osobných údajov.

Súhlas používateľa s použitím údajov

Aby bolo s užívateľom možné uzavrieť v prípade objednávky služby alebo tovaru kúpo-predajnú zmluvu, je užívateľ povinný poskytnúť prevádzkovateľovi nevyhnutné osobné údaje potrebné pre uzavretie tejto zmluvy.

Užívateľ má právo súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Poskytovateľ môže osobné údaje naďalej uchovávať a spracovávať, pokiaľ existuje legálna povinnosť takéto údaje uchovávať a spracovávať.

Prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje vo forme Cookies uložených v internetovom prehliadači užívateľa na zlepšenie poskytovaných služieb alebo pri analýze výsledkov.

Užívateľ má možnosť zastaviť použitie Cookies a tým pádom možnosť na zrušenie jeho odoslania na server v prípade opätovnej požiadavky servera. Viac informácií o Cookies nájdete v sekcii Cookies.

Webové stránky chateau-bela.sk / chateau-bela.com sa menia a udržiavajú spolu s externými poskytovateľmi služieb. V niektorých prípadoch môžu dostať poskytovatelia prístup aj k otvoreným údajom. Predtým sú zaviazaní k tomu, aby získané údaje použili výhradne podľa pokynov a pre potreby úprav a po ukončení prác ich vymazali.

Hotel Château Belá, s.r.o. kladie veľký dôraz na bezpečné používanie internetu a elektronických médií slúžiacich na prenos údajov. Vyzýva však užívateľov aby sa snažili o čo najvyššie zabezpečenie z ich strany a to použitím aktuálnej verzie internetového prehliadača, utajením bezpečnostných prvkov slúžiacich na prístup k účtu, opatrnosť pri prenose údajov prostredníctvom eketronických médií a internetu.

V prípade úniku alebo krádeže osobných údajov je prevádzkovateľ povinný informovať Úrad na ochranu osobných údajov, maximálne do 72 hodín od zistenia úniku.

Vysvetlenie pojmu “osobný údaj” a jeho použitie

Osobné údaje sú podľa Článku 4 odsek 1 nariadenia GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje s fyzickej osobe a prevádzkovateľ je schopný na základe tejto informácie fyzickú osobu identifikovať.

Základné osobné a identifikačné údaje

Údaje potrebné k uzavretiu a plneniu uzavretej kúpno-predajnej zmluvy

V prípade jednorázového predaja môže byť rozsah osobných údajov zúžený na základné osobné údaje.

Užívateľ je povinný vyplniť len osobné údaje označené hviezdičkou a popisom “Povinné”.

Príklady osobných údajov, ktoré môžu byť vyžadované v prípade konkrétnych formulárov alebo objednávok.

Akademický titul

Meno a priezvisko

Obchodný názov firmy/spoločnosti

Rodné číslo alebo dátum narodenia

IČO, DIČ

adresa trvalého pobytu

adresa sídla firmy/spoločnosti, miesto podnikania

fakturačná adresa

Čísla identifikačných dokladov

Identifikačné údakej zákonného zástupcu alebo kontaktnej osoby

Číslo účtu

Telefónne číslo

E-mail

Cookies uložené v internetovom prehliadači užívateľa

Právo na informácie o uchovaných a spracovaných osobných údajoch a právo na vymazanie údajov, vymazanie konta, úpravu osobných údajov.

Užívateľ má nárok na výpis svojich osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva, ich opravu alebo vymazanie údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Užívateľ má právo na vymazanie svojho konta, ktoré bolo zaregistrované na internetovej stránke užívateľom alebo poskytovateľom.

V prípade žiadosti o vymazanie osobných údajov, vymazanie užívateľského konta alebo úpravu uchovávaných osobných údajov môže užívateľ kontaktovať prevádzku hotela osobne, telefonicky alebo e-mailom – kontakty

V prípade žiadosti o export alebo vymazanie osobných údajov nás môžete kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle +421 36 7577 600 alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Účel spracovania a uchovania osobných údajov a dĺžka uchovania osobných údajov

Rozsah a dĺžka spracovania a uchovávania osobných údajov závisí od účelu použitia osobných údajov a od právnych predpisov.

Poskytovateľ spracováva a uchováva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, v prípade, že by jej plnenie bez osobných údajov užívateľa nebolo možné.

Spracovanie a uchovanie údajov z dôvodu plnenia zmluvy na základe platných zákonných povinností nie je možné odmietnuť. Osobné údaje sú pre tento účel spracované a uchované v rozsahu a po dobu nutnú pre naplnenie tejto činnosti alebo po dobu, ktorá je stanovená zákonom. Osobné údaje sú po uplynutí tejto doby vymazané.

Možné dôvody uchovania a spracovania osobných údajov

Identifikácia zákazníka a vyúčtovanie za služby a produkty

Poskytovanie služieb elektronickej komunikácie alebo platobných transakcií

Plnenie zákonom stanovených daňových povinností

Výmena údajov medzi prevádzkovateľmi služieb elektronických komunikácií, ktoré zabezpečujú prístup k telekomunikačným sieťam, prevádzku informačných systémov a prevádzku kamerových systémov, pre zabezpečenie servisu, prevádzky a vyúčtovanie.

Analýza zákazníkov prostredníctvom služieb tretích strán ako napríklad Google AdWords, Facebook Ads, Remarketing, Analýza návštevnosti a demografických údajov, analýza správania užívateľa a pod.

Zaistenie dôkazov pre prípad nutnosti obhajoby prevádzkovateľa

Evidencia neplatičov

Osobné údaje, faktúry a iné nevyhnutné doklady spojené s nákupom služby alebo produktu budú spracované a uchované po dobu, ktorú stanovuje zákon.

 

Cookies

Nastavenie cookies vo Vašom internetovom prehliadači

Čo sú to cookies?

Cookies sa na webových stránkach hotelpatriot.sk používajú na to aby mohli používateľovi poskytnúť určité automatizované funkcie formulárov. Cookies používané webovými stránkami hotelpatriot.sk sa väčšinou po zavretí internetového prehliadača automaticky vymažú. Okrem týchto cookies môžu byť na stránkach použité aj cookies, ktoré ostávajú v počítači užívateľa uložené niekoľko mesiacov, či rokov v závislosti od nastavenia používateľa. Dôvodom používania takýchto cookies je možnosť poskytnúť užívateľovi čo najrelevantnejší obsah a umožnosť mu čo najkonkonfortnejšie využívanie webových stránok.

Na webových stránkach sa môžu vyskytnúť aj cookies tretích strán. Jedná sa hlavne o vložené reklamy alebo pluginy a pod. Na počítači užívateľa sa teda ukladajú aj cookies tretích strán. Dôvodom ukladania cookies tretích strán je možnosť osloviť užívateľa relevantnou ponukou a obsahom. Spoločnosť Hotel Château Belá, s.r.o. neručí za používanie cookies tretích strán v súlade s príslušnými predpismi.

Cookies Hotel Château Belá, s.r.o. ani tretích strán neobsahujú žiadne osobné údaje a zbierajú len speudonymné údaje spojené s jeho užívateľským ID. Jedná sa o údaje, ktoré stránky si užívateľ pozrel alebo aký obsah vyhľadával. Tieto údaje nie sú nikdy prepojené s osobnými údajmi užívateľa.

Používateľ môže ovplyvniť použitie cookies vo svojom počítači nastavením svojho internetového prehliadača. Takýmto spôsobom môže však dôjsť k obmedzeniu niektorých funkcii internetových stránok.

Povolenie alebo zakázanie cookies v bežných internetových prehliadačoch

Google Chrome 

Internet Explorer 

Mozilla Firefox 

Opera 

Safari 

Analýza webových stránok

Webové stránky spoločnosti Hotel Château Belá, s.r.o.používajú analytické nástroje na meranie výkonnosti a návštevnosti a to hlavne nástroj Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. Google Hotel Château Belá, s.r.o. využíva Cookies, ktoré sa ukladajú do pamäte užívateľa webových stránok. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server Google, kde sa ukladajú do pamäte. V prípade zaistenia anonymity IP na webovej stránke Google predtým skráti IP adresu užívateľa v rámci členských štátov EÚ alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore. Tieto informácie spoločnosť Hotel Château Belá, s.r.o. využíva na vyhodnotenie aktivít užívateľov na svojich webových stránkach a aby umožnil využitie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok. Google nespája IP adresu užívateľa s jeho osobnými údajmi. Údaje sú anonymné.

Užívateľ môže ukladanie údajov cookies vo svojom počítači alebo mobilnom zariadení zrušiť alebo obmedziť správnym nastavením softvéru spravidla internetového prehliadača. V tom prípade však môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality niektorých častí webových stránok.

Dáta užívateľa sú na serveri Google uložené po dobu 26 mesiacov. Bližšie informácie o uchovaní osobných údajov slúžiacich na analýzu návštevnosti webovej stránky nájdete na stránkach spoločnosti Google – Uchovávanie dát Google Analytics

Nástroj Google Analytics môže uchovávať demografické údaje užívateľa ako je pohlavie, vek, lokalita a pod. Údaje sú anonymné.

Nástroj Google Analytics môže byť prepojený s nástrojom Google Search Console, ktorý slúži na analýzu vyhľadávania prostredníctvom fulltextového vyhľadávača Google a spôsoby vstupu užívateľa na internetové stránky. Súčasťou tejto analýzy môže byt prenos demografických a iných osobných údajov užívateľa. Údaje sú anonymné.

Nástroj Google Analytics môže byť prepojený s nástrojom Google Search AdWords, ktorý slúži na zobrazenie internetovej reklamy (vo forme textu a grafických bannerov) a zacielenie reklamy správnemu publiku. Súčasťou tejto analýzy môže byt prenos demografických a iných osobných údajov užívateľa. Údaje sú anonymné.

Ak chcete zabrániť ukladaniu Google Analytics cookies vo vašom počítači, môžete použiť tento nástroj:

Google Analytics Opt-out Browser Doplnok

Viac informácií o spracovaní osobných údajov, ochrane súkromia a cookies spoločnosti Google nájdete na týchto stránkach: https://support.google.com/analytics/answer/7667196

Ako používa spoločnosť Google súbory cookie

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky

https://policies.google.com/?hl=sk

Sociálne pluginy & aplikácia

Na webové stránky Hotel Château Belá, s.r.o. sú napojené pluginy (aplikácie) tretích strán ako je napr. Erano Software AG, Facebook, Google Plus, YouTube, Twitter, AddThis, Pinterest, Tumblr a pod. Tieto aplikácie sú uložené a spustené na serveroch stretích strán. Spoločnosť Hotel Château Belá, s.r.o. nemá vplyv na zabezpečenie ochrany osobných údajov pri používaní aplikácií tretích strán.

Webové stránky Hotel Château Belá, s.r.o. používajú doplnky tretích strán, ktoré umožňujú užívateľom zdieľať, komentovať, hodnotiť obsah webových stránok na sociálnych sieťach alebo zaregistrovať sa prostredníctvom účtu tretej strany. V takomto prípade internetový prehliadač vytvára medzi užívateľom a treťou stranou priame spojenie pri ktorom dochádza k použitiu cookies a prenosu údajov užívateľa medzi webovými stránkami, prehliadačom užívateľa a serverom tretej strany. Dáta spravidla nie sú spájané s osobnými údajmi užívateľa. Firma Hotel Château Belá, s.r.o. využíva na svojich stránkach zásadne spoľahlivé zdroje pluginov a doplnkov. Spoločnosť Hotel Château Belá s.r.o. nedokáže zaručiť funkčnosť ani spoľahlivosť pluginov tretích strán.

V prípade akcie užívateľa na webových stránkach chateau-bela.sk / chateau-bela.com prostredníctvom sociálnych pluginov môžu byť tieto akcie zobrazené na stránkach tretích strán v závislosti od nastavenia konta užívateľa (napr. Facebook Like, Google Plus, Zdieľanie na sociálnych sieťach a pod.).

Reklama a remarketing

Webové stránky chateau-bela.sk / chateau-bela.com môžu zobrazovať reklamy zahŕňajúce reklamy tretích strán a môžu vyť využité na zobrazenie reklamy na internetových stránkach tretích strán. Reklamný systém môže využiť technológiu PPC resp. PPI a remarketing. Tieto technológie sú na stránke použité kvôli tomu aby mohli užívateľovi poskytnúť najrelevantnejšiu ponuku a to aj na webových stránkach tretích strán. Spoločnosť Hotel Château Belá, s.r.o. prostredníctvom personalizovanej reklamy zameranej na záujmy používateľa poskytuje zaujímavejšie zobrazovanie reklamy, ku ktorej má užívateľ osobný vzťah.

Reklamy sa na webových stránkach chateau-bela.sk / chateau-bela.com a na webových stránkach tretích strán zobrazujú za pomoci technológie cookies a analýzy správania užívateľa na internete.

Táto internetová stránka využíva reklamný systém Google AdWrods a Facebook Ads.

Odkazy na iné stránky

Naša Internetová stránka obsahuje odkazy na iné stránky. Nie sme zodpovední za ochranu osobných údajov a súkromia alebo obsah týchto stránok.

Mapy a lokalizácia

Tieto internetové stránky môžu obsahovať mapy využívajúce službu Google Maps. Táto služba môže uchovávať osobné údaje užívateľa týkajúce sa jeho polohy.

Príspevky používateľov

Používatelia webových stránok hotelpatriot.sk môžu prispievať svojim obsahom vo forme komentárov, hodnotení a pod., či už priamo na webových stránkach alebo na stránkach firmy na sociálnych sieťach alebo na svojich vlastných stránkach na sociálnych sieťach formou zdieľania a hodnotenia.

Akýkoľvek obsah, informácie alebo iné formy údajov a komunikácie, ktoré boli na stránke uverejnené užívateľmi na webových stránkach hotelpatriot.sk alebo zdieľané prostredníctvom sociálnych sietí a iných aplikácií aj na webových stránkach tretích strán sa nepovažujú za dôverné a nepodliehajú ochrane obchodného tajomstva.

Prevádzkovateľ nepreberá za príspevky užívateľov, informácie a komunikáciu zodpovednosť. Zároveň výslovne zakazuje uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

Práva dotknutej odoby (Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

 1. a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

 1. a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 3. c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ¹⁵) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. ¹⁶)

9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. ¹⁷)

 ¹⁵) § 8 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

¹⁶) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

¹⁷) § 116 Občianskeho zákonníka.

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, dataprotection.gov.sk)

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránkach Ochrana osobných údajov


Kedy je aký typ údajov uložený a z akého dôvodu?

Zakaždým, keď vykonávate hotelovú rezerváciu alebo požadujete akékoľvek iné služby, spracovávajú sa a uchovávajú údaje o osobe, ako je meno, adresa, plánované obdobie rezervácie a údaje o kreditnej karte. Slúži k účelu spracovania rezervácie a spojenia s vami. Dbáme na ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a preto sme obmedzili povinné polia na minimum a okrem toho, neumiestňujeme žiadne informácie o kreditnej karte do žiadnych osobných profilov. Prenos osobných údajov tretím stranám, tzn. spoločnostiam mimo Hotela Château Belá, sa neuskutoční.

Čo je to session cookies?

Súbory session cookie sú známe aj ako cookie v pamäti alebo prechodný súbor cookie, existujúci iba v dočasnej pamäti, zatiaľ čo používateľ používa webovú stránku. Webové prehliadače zvyčajne odstránia súbory session cookie, keď používateľ zatvorí prehliadač. Cookie (tiež nazývané web cookie, Internet cookie, browser cookie alebo jednoducho súbor cookie) sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré WWW server pošle prehliadaču, ktorý ho uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve toho istého servera potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do nich používateľské predvoľby, pre webové stránky na zapamätanie si informácií (napríklad položky pridané do nákupného košíka v online obchode) alebo na zaznamenávanie aktivít prehliadania používateľov (vrátane kliknutia na konkrétne tlačidlá, prihlásenie alebo zaznamenávanie navštívených stránok v minulosti). Môžu sa použiť aj na zapamätanie si ľubovoľných informácií, ktoré používatelia predtým zadali do formulárových polí, ako sú mená, adresy, heslá a čísla kreditných kariet.

Čo je to SSL certifikát?

SSL certifikát je základný kameň bezpečnosti webových stránok. Certifikát, zabezpečuje dátovú komunikáciu medzi web stránkou a návštevníkmi. Vďaka jednoznačnej identifikácii prevádzkovateľa získavame dôveryhodný web.

Ako funguje platba kreditnou kartou?

Náš doplnok pre platbu kreditnou kartou zaznamenáva informácie o kreditnej karte pri rezervácii, potom po dokončení rezervácie systém rezervácie rozdelí číslo kreditnej karty na 2 časti, prvá časť bude zahrnutá do e-mailov posielaných hotelu a druhá časť je uložená s údajmi o rezervácii do rezervačného interného systému. Prečo teda systém rezervácie rozdelil číslo kreditnej karty? Je to z bezpečnostných dôvodov proti útočníkom.

Ako zrušiť budúce používanie údajov?

Ak máte záujem zrušiť ďalšie prijímanie našich noviniek, stačí ak kliknete na odkaz Unsubscribe a odhlásite sa z odoberania. Tento odkaz sa nachádza v každom našom emaily, ktorý od nás príjmete.

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY HOTELA (ďalej len VOP)

Pre naše služby platia všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Hotel Chateau Béla s.r.o. (ďalej len hotel), ktoré sú zmluvnou súčasťou Vami (ďalej len klient) zadanej zákazky. Podmienky klienta, ktoré majú odlišné znenie, sú neplatné. Dodatočné dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené hotelom. Tieto podmienky sú voľne prístupné verejnosti na internetovej stránke hotela www.chateau-bela.com ako aj v písomnej forme na recepcii hotela.

I. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV – JEDNOTLIVCI Klientovi sú rezervované izby k dispozícii od 15:00 hodiny dohovoreného dňa príchodu. Rezervácie izieb, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 18:00 hodiny v deň dohovoreného príchodu, môže hotel zrušiť a následne rezervovať iným záujemcom. Toto neplatí, pokiaľ bol vopred písomne (e-mail) dohovorený neskorý príchod. Izby musia byť v dohovorený deň odchodu odovzdané hotelu najneskôr do 10:00 hodiny, pokiaľ nebolo vopred dohovorené inak. Hotel môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať 100% z plnej ceny ubytovania. Bezplatné storno individuálnych objednávok ubytovania je možné vykonať najneskôr 72 hodín pred dohovoreným dňom príchodu. V prípade nedodržania tejto lehoty hotel účtuje 100% ceny prvej noci. V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri online rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa hotela telefonicky na telefónnom čísle: +421 36 7577 600 alebo emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, stravovacie diéty, zvieratá) alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa hotela telefonicky na telefónnom čísle: +421 36 7577 600 alebo emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Prevádzkovateľ hotela je oprávnený poskytnúť zľavu na pobyt pre deti a to nasledovne: Jedno dieťa do 4 rokov má pobyt bezplatný pri použití existujúcej postele alebo detskej postieľky. Druhé dieťa do 4 rokov má pobyt € 15,00/ noc. Deti medzi 4 a 15,99 rokov majú pobyt € 30,00/ noc.

II. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV – SKUPINY Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné podmienky: Záloha a platba: 20% z dohodnutej predbežnej cenovej kalkulácie po objednaní a rezervácii termínu zo strany klienta. Ďalšia zálohová platba vo výške 50% zo zostávajúcej sumy objednaných služieb, bude splatná 7 dní pred dňom čerpania služieb. Rezervácie môže byť uskutočnená prostredníctvom e-mailu alebo na základe podpísania zmluvy. Podmienky pre stornovanie: viď odsek VII.

III. ZÁRUKA POČTU ZÚČASTNENÝCH OSÔB Klient berie na vedomie, že hotel potrebuje u tých podujatí, pri ktorých sa bude podávať jedlo, presný údaj o počte zúčastnených osôb a o výbere jedál, a to najneskôr 7 pracovných dní pred daným podujatím. Tieto údaje sa považujú za garantovaný minimálny počet, ktorý hotel klientov vyúčtuje. V prípade, že bude garantovaný počet účastníkov znížený, hotel si vyhradzuje právo vyúčtovať klientovi vopred objednaný počet.

IV. VYÚČTOVANIE NÁPOJOV Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, predloží a vyúčtuje sa klientovi skutočná konzumácia nápojov. Reklamácia po vyúčtovaní nie je možná.

V. OBČERSTVENIE, KLIENTOM PRINESENÉ JEDLÁ A NÁPOJE Všetko občerstvenie, ktoré je servírované formou bufetových stolov a ktoré nebude skonzumované behom vyhradeného časového úseku, t.j. prestávky na kávu, obeda alebovečere, bude podľa hygienických predpisov a noriem EÚ najneskôr do 3 hodín od počiatku servírovania odnesené personálom hotela. Z dôvodov prísnych hygienických postupov a noriem EÚ hotel nedovoľuje nosiť a konzumovať v hoteli prinesené jedlá a ani vynášať z hotela jedlá, ktoré boli určené výhradne ku konzumácii v hoteli. Pokiaľ nebolo dohovorené inak, platí prísny zákaz nosenia všetkých druhov nápojov (alkoholických a nealkoholických) do hotela. V prípade porušenia tohto zákazu si hotel vyhradzuje právo vyúčtovať za prinesené nápoje poplatok začínajúc od 100 € podľa množstva.

VI. CENY A PLATBA Ponúkané ceny sa rozumejú vrátane DPH, nevrátane miestnej dane. V prípade zavedenia nových štátnych odvodov sa tieto pripočítajú k ponúkaným cenám. Ďalšie: – Faktúra je splatná do 14 dní od dátumu jej vystavenia- Pri oneskorení platby si hotel účtuje úrok 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, počínajúc dňom po dni splatnosti predmetnej pohľadávky. – Prípadné hotelom popierané nejasnosti nemajú odkladný charakter pre realizáciu platby, či prípadného plynutia úrokov z oneskorenej platby. – Platba kreditnou kartou môže byť realizovaná pred aj po čerpaní hotelových služieb, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných k realizácii platby. Hotel si vyhradzuje právo dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode (napr. konzumácia z minibaru a podobne).

VII. PODMIENKY PRE STORNOVANIE Záloha a platba: Hotel Chateau Béla je oprávnený požadovať zálohové platby nasledovne: Záloha a platba: 20% z dohodnutej predbežnej cenovej kalkulácie po objednaní a rezervácii termínu zo strany klienta. Ďalšia zálohová platba vo výške 50% zo zostávajúcej sumy objednaných služieb, bude splatná 7 dní pred dňom čerpania služieb. Zvyšná platba podľa vystavenej faktúry v súlade s jej splatnosťou. Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné storno podmienky: a, individuálni klienti: Hosť môže zrušiť rezerváciu bezplatne do 72 hodín pred príchodom. Hosť zaplatí 100% ceny prvej noci v prípade zrušenia rezervácie 72 hodín pred príchodom. b, organizované skupiny ( svadby, firemné školenia… s počtom osôb nad 10 ): Storno viac ako 60 dní pred termínom akcie: bez poplatkov Storno 60 – 30 dní pred termínom konania akcie: 15% z celkovej čiastky za objednané služby Storno 30 – 15 dní pred termínom konania akcie: 25% z celkovej čiastky za objednané služby Storno 15 – 7 dni pred termínom konania akcie: 50% z celkovej čiastky za objednané služby Storno 7 – 3 dni pred termínom konania akcie: 75% z celkovej čiastky za objednané služby Storno v čase menej ako 72 hodín – poplatok vo výške 100% z celkovej ceny stornovaných služieb.

VIII. AKCIOVÉ POBYTY A PONUKY, POBYTOVÉ BALÍKY 1.Prevádzkovateľ hotela je oprávnený ponúkať akciové pobyty (last minute, first minute a pod.). Počet izieb vyhradených pre akciové pobyty je obmedzený. 2. Pre rezerváciu a realizáciu akciových pobytov sú platné osobitné obchodné podmienky platné výlučne pre akciové pobyty, ktoré majú prednosť pred týmito VOP. Tieto VOP sa použijú pri akciových pobytoch len v tých častiach, ktoré nie sú v osobitných obchodných podmienkach upravené odchylne alebo osobitne.

IX. CENNÉ PREDMETY Cenné predmety, ako je hotovosť, šperky, prinesené hudobné nástroje, technické prístroje a pomôcky a pod., je možné odovzdať do hotelového trezoru . Inak hotel v prípade vzniku škody nepreberá žiadnu zodpovednosť.

X. RUČENIE V ŠKODOVOM PRÍPADE Klient ručí za všetky škody, ktoré hotelu spôsobili zamestnanci klienta, jeho hostia alebo iné ním poverené osoby, a tieto škody hotelu nahradí v plnej výške. Hotel ručí iba za škody, u ktorých bude jednoznačne a preukázateľne zistená vina hotela, v žiadnom prípade však neručí za škody, ktoré spôsobí tretia osoba. Hotel je oprávnený požadovať, aby klient uzavrel vhodné poistky.

XI. OSTATNÉ DOJEDNANIA Hudobná produkcia alebo ostatné umelecké vystúpenia, ktoré si klient zabezpečuje sám a ktoré podliehajú povinnému nahláseniu, musí klient vopred a včas prihlásiť na príslušných úradoch. Všetky s tým súvisiace náklady sú k tiaži klienta. Klient sa zaväzuje požiadať hotel o súhlas s umiestnením reklamných materiálov. Priestory, v ktorých bude akcia prebiehať, nesmú byť reklamou ani iným vybavením poškodené. Montážne práce musia vykonávať odborné pracovné sily a musia byť pri nich striktne dodržiavané všetky zákonné bezpečnostné predpisy. Všetky náklady spojené s montážou a demontážou idú k tiaži klienta. Nájom a priestor – zjednaný prenájom zahŕňa prípravu priestorov a ich vybavenie nábytkom, ktorý je v hoteli k dispozícii. V cene prenájmu konferenčných priestorov je zahrnutý prenájom kongresového vybavenia (plátno, ozvučenie), internet, ďalej flipchart (papier a fixy), bloky a ceruzky. Technika a dohľad – pokiaľ sú pre akciu potrebné technické práce externých firiem, budú vzniknuté náklady priúčtované klientovi. Každá externá firma smie vykonávať práce, prípadne zmeny na majetku hotela iba s písomným súhlasom generálneho manažéra. U veľkých akcií spojených so zvýšenou spotrebou energie sa tieto náklady vyúčtujú klientovi zvlášť podľa skutočnej spotreby za nákupnú cenu. Ak bude potrebné, aby bol hotelový technik v priebehu akcie prítomný a vykonával dohľad, vyúčtuje sa za jedného pracovníka každá začatá hodina.

XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY Klient môže od zmluvy odstúpiť kedykoľvek, avšak s vedomím že mu bude vyúčtovaný storno poplatok Hotel je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek, keď: – bude akcia rušiť prevádzku hotela – bude ohrozené dobré meno hotela a bezpečnosť jeho hostí – vyššia moc alebo iné mimoriadne a nepredvídateľné okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným Klient nie je v týchto prípadoch oprávnený uplatňovať nárok za náhradu škody.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA 1.Hotel neručí za úrazy pri programoch akéhokoľvek druhu, ibaže by hotel konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne. 2.Zvieratá do hotela majú prístup, pričom hotel si účtuje poplatky podľa aktuálneho platného cenníka. Zvieratá sa nesmú prinášať do miestností s jedlom a nápojmi. 3.Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 4. Pokiaľ by sa niektoré ustanovenie týchto VOP stalo neplatným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť nedotýka platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP. 5.Klient pri potvrdení online rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje a ich dodržiavať. Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránky prevádzkovateľa hotela www.chateau-bela.com 6.Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.5. 2017.

Hotel Château Belá, s.r.o. ,Belá 1, SK - 943 53 Belá
IČO: 43999174,  IČ DPH: SK2022579152
 
Zažite jedinečný halloweensky pobyt a strašidelnú večeru! Pripravili sme pre vaše deti množstvo aktivít, ktorými sa zabavia, kým vy budete mať čas na oddych a užívanie si historického prostredia ďaleko od ruchu veľkomesta.

Pre deti sme pripravili rôzne aktivity, ako vyrezávanie tekvíc, tvorivé dielne, výber z detských hier a kino s rozprávkami, maľovanie na tvár a mini diskotéku. Deti s kostýmami sú vítané!

Tento balík zahŕňa:

 • Ubytovanie min. 2 noci v izbe alebo apartmáne podľa výberu
 • Uvítací nápoj
 • Raňajky v Salon d´Or
 • Tematickú "Halloweensku" večeru vo forme bufetu alebo 3-chodovej večere (podľa obsadenosti hotela)
 • Denne animačný program pre deti
 • Halloweensku zábavu v kostýmoch pre deti každý večer
 • Denne prehliadku kaštieľa od 17.00
 • Neobmedzený vstup do SPA s fínskou saunou, parným kúpeľom, fitnes centrom a hotelovým kinom

Postaráme sa o vaše deti, kým si vy budete môcť vychutnať naše slávne vlastné vína a jedlo najvyššej kvality!

REZERVOVAŤ HALLOWEENSKY POBYT - POLPENZIA

Možnosť rezervácie pobytu aj s plnou penziou (3-chodový obed):

REZERVOVAŤ HALLOWEENSKY POBYT - PLNÁ PENZIA


Špeciálne ceny sú platné od pobytu na dve noci. Dostupnosť závisí od dátumu Vašej rezervácie. Túto špeciálnu ponuku nie je možné kombinovať s inou zľavou a nie je ju možné rezervovať počas podujatí, ktoré nájdete v našom hotelovom kalendári.

Ceny:
Superior izba 302,00 €/ pre 2 osoby na 2 noci zahŕňajúc polpenziu
Deluxe izba 342,00 €/ pre 2 osoby na 2 noci zahŕňajúc polpenziu
Deluxe izba s výhľadom na park alebo jazero 352,00 €/ pre 2 osoby na 2 noci zahŕňajúc polpenziu
Rodinný apartmán 367,00 €/ pre 2 osoby na 2 noci zahŕňajúc polpenziu

Podmienky pobytu detí na 2 noci:
0 - 3,99 - 1 dieťa zdarma
0 - 3,99 - 2. dieťa/ každé ďalšie dieťa v tomto veku 76,00 € zahŕňajúc polpenziu
4 - 15,99 - 1 dieťa 106,00 € zahŕňajúc polpenziu

Platnosť balíka 28. Október – 1. November 2021.

Inšpirujte sa možnosťami na príjemné strávenie voľného času počas Vášho pobytu!

V prípade pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie bude pobyt organizovaný v inom (náhradnom) termíne.

Pozývame Vás už šiestykrát s trojicou inštruktorov do kaštieľa Château Béla, kde sa aj vďaka príjemnému a ústretovému personálu budete cítiť ako doma. Už viac nezvažujte, kam na Slovensku, pretože jogový pobyt v Château Béla vám prináša oddych od každodenného zhonu, posilnenie tela a to všetko na mieste, kde sa stretáva luxus a tradícia. Okrem cvičení a meditácie môžete vychutnávať aj skvelé vína v štýlovom bare a podráždiť chuťové poháriky v reštaurácii kaštieľa.

Sadnite si do lotosového kvetu, zavrite oči a ponorte sa do seba.

Cvičiť sa bude vo vnútorných priestoroch, ale v prípade priaznivého počasia si môžete jogu vychutnať aj na čerstvom vzduchu obklopení zeleňou. Jogové pozície budú zamerané predovšetkým na zdravú chrbticu a jednoduché techniky relaxácie, ktoré pripravia naše telo na ďalšie obdobie. Po skončení pobytu budete schopní sami si doma zacvičiť zostavu, ktorá pomôže Vašej chrbtici - preventívne aj rehabilitačne v duchu hesla joga pre zdravie. Pobyt je vhodný aj ako prevencia proti stresu. Uniknite z uponáhľaného sveta do ticha a pokoja, nechajte sa u nás rozmaznávať. Na pobyte sa zúčastnia traja inštruktori, čo je pre Vás zárukou dokonalej ochutnávky rôznych jogových štýlov. 

CENA: 240,00 €/ cena pobytu pre 1 osobu
Cena zahŕňa ubytovanie na 2 noci v dvojlôžkovej izbe (možnosť jednolôžkovej izby za príplatok € 70,00), 5 lekcií jogy, zdravá strava vo forme polpenzie, vstup do hotelového wellness, fínska sauna, parný kúpeľ, vonkajší bazén, fitnes centrum, vstup do hotelového kina.

Vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých.
 
Rezervácie prijímame telefonicky na čísle +421-36-7577-600, +421-905-502-345 alebo emailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Monika Skokanová
Joga prišla ku mne v roku 2011, keď som si kúpila DVD Fredyho Ayisiho Môj život s jogou a postupne som zistila, že joga sa stáva prirodzenou časťou aj môjho života. Joga mi pomohla a stále pomáha lepšie spoznať seba a svet naokolo. Venujem sa tradičnej hatha joge, ktorej súčasťou je aj práca s dychom, očistné techniky, nasledovanie určitých morálnych a etických kódexov.

Tamara Tóth
Prvýkrát ma na jogu priviedla zvedavosť, prečo na karimatky pristupujú milióny ľudí na svete. U mňa to bola láska na prvú Šavasánu. O pár mesiacov po mojej úplne prvej joge som absolvovala intenzívny kurz inštruktora jogy a začala som viesť svoje hodiny. Vediem Hatha jogu a jemnú Flow joguMohendžodáro – tantrickú jogu pre ženy. Snažím sa do svojich hodín priniesť vždy niečo nové. Relaxáciu rada spestrujem spievaním mantier a stále sa vzdelávam ako v oblasti jogy, tak i po osobnostnej a duchovnej stránke.

Branislav Pongrácz
Braňov štýl vychádza prevažne zo slovenskej metódy s názvom Rozvaha pohybu a z tradičnej Hatha jogy, ktorej sa venoval v Thajsku a v Indii. Braňo nám predvedie svoje vnímanie jogy ako vedomého pohybu. Uvedomovať si, ako sa pohybujeme životom, čo a prečo sa nám deje je dôležitou zručnosťou na prežívanie rozvážneho a pokojného života. Pre Braňa to znamená aj žiť v súlade s Prírodou a Vesmírom ako celkom.

Platnosť 8. - 10. Október 2021.


PROGRAM

PIATOK 
15.00-16.00: Check in
16.45-17.00: Úvodné privítanie
17.00-18.10: Hodina jogy
18.30-19.30: Večera bufetovou formou
20.00-20.30: Zoznámenie v Modrom salóniku

SOBOTA 
07.30-08.30: Ranná hodina jogy
08.30-10.00: Raňajky
11.00-12.00: Hodina jogy
13.00-15.00: Individuálny obed (nie je v cene pobytu)
15.00-17.00: Voľný program
17.00-18.00: Večerná hodina jogy
18.30-20.00: Večera bufetovou formou
20.00-22.00: Voľný program

NEDEĽA 
07.30-08.30: Ranná hodina jogy
09.00-10.00: Raňajky
do 12.00: Neskorý check out

Hodnotenia hostí

„Človek sa počas života zatúla na rôzne miesta. Mnohé sú krásne a oslovia Vás tak, že sa tam chcete znovu vrátiť. Je však len pár tých, kde sa cítite naozaj ako doma, a takým miestom je Château Béla. Toto miesto má také čaro a atmosféru, že príjemní ľudia, obsluha a jedlo sú už len bonusom navyše. Ďakujem Vám všetkým!“
Eva Malacká
„Rozprávková svadba v kaštieli Château Béla bude nezabudnuteľným zážitkom a prekrásnou spomienkou nielen pre nás dvoch, ale určite aj pre všetkých našich hostí, ktorí sa cítili fantasticky vďaka krásnemu prostrediu, vynikajúcemu jedlu a milému personálu. Nevesty, ktoré sa rozhodnú pre Château Béla, nebudú sklamané!“
Veronika Zátyiková
„Bol som tu už mnohokrát pracovne, ale aj súkromne, aby som si užil krásy tohto rozprávkového miesta. Hotel je nádherný, okolie očarujúce. Služby a personál sú na skvelej úrovni. Všetko tip-top a na úrovni! Vrelo odporúčam každému.“
Boris Bordács
„Úžasné miesto na romantický víkend alebo svadbu. Priestranné izby zariadené v jedinečnom štýle, krásna záhrada, vonkajší bazén a naozaj ochotný personál. Vychutnali sme si úžasnú večeru v hotelovej reštaurácii. Určite sa ešte vrátime.“
Victoria Christopher

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

+421-36-7577-600, +421-905-502-345, reception@chateau-bela.com